В законоустановения срок бюлетините, книжата и материалите за предстоящите избори и национален референдум са предадени на общинските администрации

prev next
     По предварително изготвен график, представители на организационно-техническия екип и главният секретар на Областна администрация Румен Русев, приключиха раздаването на изборните книжа и материали на упълномощени представители на осемте общини. При строги мерки за сигурност, бяха съхранени в сградата на администрацията доставените в Добрич 205 700 бюлетини за изборите за президент и вицепрезидент и 197 000 бюлетини за национален референдум. Днес, 3 октомври остава единствено да бъдат предадени пликовете за бюлетините за националния референдум и пликовете за протоколите за СИК.
      В изпълнение на законовите разпоредби, Областна администрация разпредели и предаде по график на общинските администрации всички книжа и материали необходими за провеждането на президентските избори и националния референдум на 6 октомври 2016 г. - протоколи, удостоверения, чували за съхранение на изборните книжа и материали, печати и пликове за печати на СИК, кутии за отрязъците с номерата на бюлетините и др.
      Областният управител Детелина Николова следи стриктно за своевременното изпълнение на ангажиментите на институцията в изборния процес, съгласно хронограмата, приета с Решение на ЦИК, както и оперативните срокове в указанията на Министерски съвет.Актуално

съобщение

анкета