Заместник областният управител Сали Феим ще участва в работна среща по програма Интеррег

Във връзка със стартирането на писмена процедура на Комитета за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014–2020 за разглеждане и одобрение на предложение за финансиране на инвестиционни проекти по първата покана за набиране на проектни предложения, в резултат на проведена среща на високо ниво между министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България Лиляна Павлова и министъра на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Василе Динку, в МРРБ се организира работна среща, на която ще бъде обсъдена представената позиция.

         В срещата на 25.10.2016 г. в София, ще вземе участие зам. областният управител Сали Феим, който ще бъде придружен от главен експерт Левент Назим от Областна администрация – Добрич.
Актуално

съобщение

анкета