Областната комисия по транспорт гласува промяна в маршрутно разписание

В дневния ред на заседанието, което се проведе под председателството на Областния управител Детелина Николова, бе включена една точка, а именно: Разглеждане на предложение от кмета на община Генерал Тошево за промяна на маршрутно разписание от Областната транспортна схема: III - 1/01.06.1999г. по линията Генерал Тошево - Добрич - Генерал Тошево с начален час на тръгване от град Добрич - 18:30 часа.
След изслушване на членовете на Областната комисия по транспорт, бе прието направенoтo предложениe, постъпилo в Областна администрация, за промяна на маршрутно разписание от Областната транспортна схема: III-1 по линията Генерал Тошево - Добрич - Генерал Тошево с начален час на тръгване от град Добрич - 18:30 часа, изразяващо се в откриване на допълнителна спирка по линията - с. Пленимир.  Актуално

съобщение

анкета