Областният управител свиква първо заседание на новосформирания Общински съвет – Балчик

     В изпълнение на правомощията си по чл. 23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, със своя заповед № РкД-20-131 от 05.10.2016 г., Областният управител Детелина Николова свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет на Община Балчик на 11 октомври 2016 г. от 09.00 часа в Заседателна зала, етаж 1-ви в сградата на Община Балчик.
Преди началото на първото заседание, новоизбраните общински съветници полагат клетва по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА в присъствието на Областния управител, на Председателя или член на общинската избирателна комисия и на граждани.
     В прикачения файл: Заповед на Областния управител на област Добрич


Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета