Областният управител Детелина Николова ще участва в заседание на РСР в СИР

На 4 октомври в Шумен ще се проведе Съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет (РКК) в Североизточен район (СИР).

Акцентите в дневния ред включват: запознаване със законовата рамка и стратегическите документи, свързани с развитието на професионалното образование и обучение в Република България, в т.ч. чрез въвеждане на съвременни дуални методи. Ще бъде представен Проект «Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото ДОМИНО» - швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система.
Членовете на РСР ще бъдат запознати с обобщена информация за 1-ото полугодие на 2016 г., както и с информация за изпълнението на Оперативните програми за периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г. в Североизточен район. Наред с това ще бъде изнесена актуална информация относно възможностите за кандидатстване по процедури по ОП 2014-2020 г., предстоящи за отваряне до края на 2016 г. На вниманието на участниците в заседанието ще бъде представена за одобрение Годишната индикативна програма за дейността на РСР в СИР през 2017 г. 

Областният управител на Добрич Детелина Николова ще вземе участие в  Съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет (РКК) в Североизточен район (СИР), което ще се проведе на 4 октомври в Шумен.
Актуално

съобщение

анкета