Заседание на Областна комисия „Военни паметници“

     Днес, 23 август 2016 г., под председателството на Областния управител Детелина Николова, заседава Областната комисия „Военни паметници". Тя бе свикана по искане на кмета на Община град Добрич Йордан Йорданов, като предмет на заседанието, бе разглеждане и съгласуване на идеен проект за изграждане на нов паметник на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 г. от авторски колектив с ръководител арх. Александър Хайтов, скулптор и проектант "Студио Гурков" ЕООД.
     По предложение на Областния управител, членовете на комисията споделиха мнения в кратка дискусия, проследявайки хронологията на предприетите действия през годините от СНЦ за изграждане на паметника и трудностите за набиране на необходимите средства.  В отговор на запитване на Детелина Николова, кметът на Добрич Йордан Йорданов и експерти от Общината запознаха присъстващите с внесеното ново предложение и мотивите за него. Посочено бе, че сумата от 700 000 лв., която е необходима според досегашния идеен проект, е непосилна за Община град Добрич: "За новия идеен проект тя е около 160 000 лв.", съобщи Йордан Йорданов и допълни, че общината ще подкрепи изпълнението с между 30% и 40% от стойността.
     Стана ясно, че Министерство на отбраната е осигурило 3,5 тона гилзи за отливката на паметника. За набирането на сумата е направил дарение и народният представител и лидер на НФСБ Валери Симеонов, който също присъства на заседанието. Той посочи, че има лични мотиви за дарителството, без да уточнява сумата и подчерта, че жестът не е партиен. Членове на комисията се обединиха около идеята, че след около 10 години на събиране на средства, /те не са надхвърлили 40 000 лв./, е редно за честването на 100 години от Добричката епопея, този паметник да бъде издигнат, като знак за изпълнен дълг на добруджанци към родовата ни памет и история.
     След приключване на разискванията, Областната комисия "Военни паметници" реши да даде положително становище на новия идеен проект и съгласно законовите разпоредби, следва внесената документация от Община град Добрич да бъде изпратена в Министерство на отбраната.Актуално

съобщение

анкета