Областният управител гост на 24-то изложение СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ВСИЧКО ЗА НЕГО

prev next
     Днес, 23 август 2016 г., в Добрич официално бе открито 24-то Международно специализирано изложение "Селското стопанство и всичко за него", организирано от "Добрички панаир" АД. Официален гост на събитието бе Областният управител Детелина Николова, придружавана от своя заместник Сали Феим.
     Във форума участват фирми от България, Румъния, Турция и Гърция, които предлагат едрогабаритна и малогабаритна техника, машини и съоръжения за животновъдството, селскостопански инвентар, сушилни инсталации, техника за почистване, сортиране, обеззаразяване на семена, препарати за растителна защита, семена и посадъчен материал, масла и смазочни материали, автомобили, банки и специализирана литература.

     Тази година специално внимание се отделя на сектор животновъдство. По този повод, в приветствието си към изложители и гости Детелина Николова припомни, че това е един от приоритетните сектори от аграрния отрасъл в страната, поради което неговото настояще и бъдещо развитие има съществено значение, както за земеделието в частност, така и за националната икономика. Областният управител заяви още, че 24-то изложение на „Добрички панаир" се е утвърдило през годините като предпочитано пазарно събитие и един от най-авторитетните агро форуми в бранша. Пожелавайки на добър час на 24-то изложение, тя изрази своята убеденост в успеха на нашия Добрички панаир и неговото разрастване.

Актуално

съобщение

анкета