Двама кандидатстват за стаж в Областна администрация

    Днес в Областна администрация Добрич комисия, назначена със заповед на Областния управител Детелина Николова, проведе събеседване с явилите се кандидати за стаж в държавната администрация. Областна администрация е заявила две стажантски места - едното в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" /АПОФУС/ и другото - в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" /АКРРДС/. За стажантската позиция в дирекция АПОФУС на събеседване се явиха двама кандидати, докато за дирекция АКРРДС нямаше кандидати. Комисията проведе събеседване и взе решение с което предлага класиране на кандидатите, явили се на събеседването.

 
Актуално

съобщение

анкета