Областният управител Детелина Николова посрещна министър Василева, която в Тервел подписа договор за реконструкция на пречиствателната станция на града

prev next
     Областният управител на Добрич Детелина Николова посрещна министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, която пристигна в Тервел, за да подпише с кмета на общината Живко Георгиев договор за финансиране на втора фаза на проект, "Разширение и реконструкция на ПОСВ Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа на град Тервел". На събитието, което се състоя в заседателната зала на Община Тервел присъства и областният управител на Добрич Детелина Николова, която председателства работата на Асоциацията по ВиК. Изпълнението на проекта стартира по ОПОС 2007-2013 и ще приключи със средства от ОП "Околна среда 2014-2020 г.".
   С подписването на договора община Тервел получава възможност да изпълни проекта за реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води. Инвестицията осигурява пълното пречистване на отпадъчните води от бита. Пред присъствалите на подписването общински служители в Тервел и граждани министър Василева припомни, че общо проектът за воден цикъл на община Тервел е на стойност 16 900 хил. лв., като в първата фаза е положена линейната инфраструктура и са усвоени 10 700 хил. лв. Новата пречиствателна станция, която ще бъде изградена е на стойност 6 200 хил. лв., от които безвъзмездната помощ е в размер на около 5 млн. лв. и ще подобри услугата за близо 11 хил. еквивалент жители, каза още министър Василева. Кметът Живко Георгиев благодари на министър Василева и допълни, че проектът трябва да бъде изпълнен в рамките на 20 месеца.
След церемонията министър Василева, заедно с областния управител Д. Николова, народния представител Ж. Мартинов и кмета на Тервел Ж. Георгиев посетиха площадката на пречиствателната станция.
      МОСВ отпуска 234 млн. лв. на 8 общини, сред които и община Тервел, за довършване на т.нар. фазирани проекти. Те са стартирани със средства от предходния програмен период, но по една или друга причина не са завършени. Министерството на околната среда и водите успя да получи съгласие от Европейската комисия те да бъдат завършени по новата оперативна програма. В 8-те проекта досега са инвестирани близо 280 млн.лв. и в случай на неизпълнение, общините трябваше да възстановят вече изплатените пари.
     През 2016 г. общините в България ще могат да разчитат на 1,350 млрд.лв. за реализацията на екологични проекти по Оперативна програма „Околна среда" и по останалите финансови инструменти на Министерството на околната среда и водите.
Актуално

съобщение

анкета