От средата на месец юли ще бъде осигурена охрана на четири от неохраняемите плажове в областта

     На 12 юли 2016 г., Комисия определена със Заповед на Областния управител Детелина Николова отвори единствената представена оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2016 г. на територията на неохраняеми морски плажове: „Русалка"(„Голям плаж"), община Каварна, област Добрич; "Шабленска тузла-Къмпинг „Добруджа", община Шабла, област Добрич; Къмпинг „Космос", община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов", община Балчик, област Добрич."
     След разглеждането на офертата и предвид обстоятелството, че участникът е само един, комисията предложи на Областния управител на област Добрич да бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка с участника "Областен съвет на Български Червен Кръст - Добрич".
     За четирите неохраняеми плажа са изработени схеми за разполагане на спасителните постове /по един на плаж/, които са одобрени от Министъра на туризма.
     Предстои от средата на месец юли спасителните постове да започнат да функционират, като по този начин ще бъде осигурена охрана на плажовете: "Русалка"("Голям плаж"), "Шабленска тузла-Къмпинг "Добруджа", Къмпинг "Космос", "Фиш-фиш нов".
Актуално

съобщение

анкета