Заседание на Областна комисия „Военни паметници“

     Днес, 7 юли 2016 г., под председателството на Областния управител Детелина Николова, заседава Областната комисия „Военни паметници". Предмет на заседанието, бе разглеждане на проектната документация, внесена от община Генерал Тошево на шест нови военни паметника, предвидени за изграждане през 2016 г., в изпълнение на Областния план за честване на 100 години от боевете за Добруджа в Първата световна война, както следва:

1. Паметен знак на място на бойни действия край с. Градини;
2. Паметна плоча на загиналите във войните в с. Преселенци;
3. Паметна плоча на загиналите във войните в с. Изворово;
4. Паметна плоча на загиналите във войните в с. Красен;
5. Кенотаф на ефр. Димитър Тодоров Стоянов в с. Средина;
6. Паметна плоча на загиналите в с. Калина.

     След изслушване на мненията на членовете на комисията, единодушно бе решено в съответствие с изискванията на Закона за военните паметници, да бъде изготвено съгласувателно становище от името на Областната комисия „Военни паметници" и документите да бъдат изпратени на Министъра на отбраната за становище и от негова страна.

 
Актуално

съобщение

анкета