Работна среща във връзка с изготвянето на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация в област Добрич

     С цел подпомагане на процеса по изготвяне на регионалното прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на обособената територия, попадаща в обхвата на област Добрич, днес, 6 юни 2016 година в Областна администрация се проведе първа работна опознавателна среща с представители на фирмата консултант ДЗЗД „Уотър Дизайн - БКО", екипа на Асоциация ВиК - Добрич, и кметовете на общини.

     Областният управител Детелина Николова, която председателства срещата, съобщи, че в края на март в МРРБ са подписани четири договора на обща стойност 38 929 950 лв. за подготовка на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за ВиК проекти в 14 области. В рамките на предвидените дейности, избраните изпълнители трябва да подготвят регионални инвестиционни ВиК проекти, формуляри за кандидатстване за европейско финансиране с всички необходими приложения и анализи, както и идейни проекти за линейната ВиК инфраструктура. С тях ВиК операторите ще могат да кандидатстват за финансиране от ОП "Околна среда 2014-2020". Формулярите за кандидатстване се очаква да бъдат готови през есента на 2017 г.

     Фирмата консултант ДЗЗД „Уотър Дизайн - БКО, ще подготви РПИП за водните територии на областите Варна, Добрич, Силистра и Русе, като общата стойност на този Лот, е 6 854 130 лв. без ДДС. 
     Припомняме, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпълнява „Проект за подпомагане на ефективността, управлението и регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК", който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансиран от Европейския съюз чрез европейския Кохезионен фонд. Целта на разработването на тези проучвания е да се осигури интегриран подход при планирането и инвестиции за бъдещото развитие на ВиК отрасъла в региона.
Актуално

съобщение

анкета