Среща дискусия на тема „Област Добрич и европейските директиви за борба с тероризма“

     По инициатива на Областния управител Детелина Николова днес, 6 юни 2016 г., в зала „Европа" на Областна администрация - Добрич, се проведе среща дискусия с участието на Емил Радев, Член на Европейския парламент (ЕНП-ГЕРБ), Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред.
     Областният управител представи акценти от Областния план за противодействие на тероризма в област Добрич, изготвен в изпълнение на Решение на Министерски съвет, като обърна внимание, че тази тема е изключително актуална, сериозна и приоритетна не само за нас, в България, но и за целия глобален свят.  Тя поясни, че в указаните срокове всички общини на територията на област Добрич също са изготвили своите планове. Те са съгласувани, утвърдени по съответния ред и са приети на заседания на общинските съвети. В процес на изготвяне, са Мерки за противодействие на тероризма от териториалните структури на изпълнителната власт, операторите на обекти с общоопасни производства, както и от юридически лица и еднолични търговци, упражняващи дейности в райони, обекти и сгради с масово пребиваване на хора. Живеем в свят с нов вид предизвикателства и затова, и на държавно, и на областно ниво, правим всичко възможно да вземем необходимите мерки, за да не допуснем подобен проблем, подчерта Детелина Николова.

     Изключително важно е, обществото да бъде единно, гражданите да са бдителни и да подават информация за всичко, което ги смущава или им изглежда съмнително, споделиха комисар Росен Петров от ОД на МВР и директорът на РД ПБЗН Дарин Димитров. Те направиха своите коментари с оглед на информирането на гражданите за някои основни правила на поведение при евентуална заплаха и необходимата превенция в тази посока.

     Евродепутатът Емил Радев подчерта, че темата на днешната дискусия е изключително навременна. В своето експозе той представи информация за важната роля на България в общоевропейския процес на борба с тероризма и защита на националната и европейска сигурност. Една от главните цели, които преследва тероризмът, е да всее страх и паника сред населението. Това изисква международно и европейско сътрудничество, защото нито една държава не би могла да се справи сама, посочи гостът. Необходими са нови и всеобхватни мерки, взаимодействие между полицейските служби, обмен на данни между службите за сигурност, защото опитът на Франция и Белгия показа, че всички трябва да преосмислят начина и борбата срещу радикалния ислям. От много съществено значение, е да бъдат спрени финансовите потоци, да бъдат блокирани възможностите за финансиране на тероризма, сподели Емил Радев - една тема, с която той е ангажиран лично като член на Европейския парламент. Предизвикателствата пред европейската сигурност са безпрецедентни и изискват единен и отговорен подход, обобщи гостът, който в този контекст се спря и на трите законодателни проектодокумента в Европейския парламент.
Актуално

съобщение

анкета