Областният управител участва в заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

     На 17 и 18 май 2016 г., в София се провежда Петото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура". Дневният ред на заседанието включва: Обсъждане и приемане на Годишните доклади за изпълнението на ОП „Транспорт" 2007-2013 г. за 2015 г. и на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. за 2015 г.; Представяне на информация за незавършени проекти, финансирани по ОПТ с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура" и проекти с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура". Ще бъде представена информация за изпълнение на дейностите по публичност на двете оперативни програми - „Транспорт" и „Транспорт и транспортна инфраструктура" и др.
     В качеството си на член на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура", в заседанието участва Областният управител на Добрич Детелина Николова.
Актуално

съобщение

анкета