Областният управител Детелина Николова придружи Министъра на правосъдието при откриването на сградата на Административен съд - Добрич

     Днес, 13 май 2016 г., на тържествена церемония в присъствието на магистрати, на Областния управител Детелина Николова, кметовете на общини Добрич и Добричка и много граждани, официално бе открита сградата на Административен съд - Добрич. Лентата преряза министър Екатерина Захариева, председателят на Административния съд Красимира Иванова, председателят на Върховния административен съд Георги Колев и Димитър Узунов - представляващ Висшия съдебен съвет.
     "Вложените в тази сграда близо 3 милиона лева са поредното доказателство за желанието на премиера и цялото правителство да осигурим на всички граждани максимално бързо, ефективно и справедливо правораздаване", заяви в приветствието си министър Захариева. И допълни: "Тази инвестиция също така е ясен знак за твърдото ни намерение да продължим съдебната реформа и да я доведем до успешен край на всяка цена. Фактът, че независимостта и безпристрастността на съдебната система са гарантирани в Конституцията и законите, не е достатъчен. Важни са и хората в системата. Най-доброто мерило за това са навременните мотивирани и безпристрастни актове на съда и прокуратурата", подчерта министърът на правосъдието.
     Новата триетажна сграда на Административния съд - Добрич е с разгърната застроена площ 1396 кв. м. Тя е газифицирана, разполага с 3 съдебни зали, със съвещателна зала, деловодство, 8 кабинета за магистрати, 14 стаи за служители, съдебни секретари, адвокати и прокурори, стая за почивка и сървърно помещение, помещение на ГД „Охрана" на входа на сградата.
     В подземното ниво са разположено помещение за принудително доведени и задържани лица с отделения за мъже, жени, непълнолетни лица, както и зона за обиск, зона за срещи с адвокат и зона на дежурния служител от охраната
     В Административен съд - Добрич, към 13 май 2016 г. работят шестима съдии, включително председателят и заместник-председателят на съда.
Актуално

съобщение

анкета