Конференция на тема „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.“ се провежда в Областна администрация

     Форумът се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ съвместно с Областния информационен център - Добрич.
     В конференцията участват представители на малкия и среден бизнес, на КРИБ, неправителствени организации, бизнес съюзи и др. от област Добрич. Ще бъдат представени и разяснени новите мерки на ИАНМСП за експортната дейност на българските предприятия, както и процедурите за кандидатстване с проекти по Националния инвестиционен фонд. Експерти от Агенцията ще презентират новата програма на ИАНМСП и „Майкрософт България" „Модерният бизнес", насочена към инвестиране в по-добра гъвкавост и ефективно управление на бизнес процесите. 
     Експерти от ОИЦ - Добрич, ще запознаят аудиторията с възможностите за финансиране на проекти от Европейски структурни и инвестиционни фондове през 2016 г.

     В приветствие към участниците в конференцията, Областният управител Детелина Николова адмирира инициативата на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, която съвместно с ОИЦ в страната, организират поредица от форуми в този формат, което е знак, че усилията и приоритетите на държавата и бизнеса съвпадат по отношение на насърчаване на предприемачеството, подобряване на комуникацията и активизиране на усилията за инвестиране в по-добрата конкурентноспособност и ефективно управление.
Актуално

съобщение

анкета