Областният управител Детелина Николова участва в събитие, посветено на дуалното образование във Варна

     Днес, 13 май 2016 г., Областният управител Детелина Николова участва в информационно събитие във Варна под надслов "Проект ДОМИНО - дуалното обучение като конкурентно предимство за бизнеса". То е организирано съвместно от Българо-швейцарската търговска камара и Екипа за управление на проект "Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система" /Проект ДОМИНО/.
     Целта на форума е да запознае бизнеса и обществеността от областите Варна, Добрич и Шумен с проекта за въвеждане на дуалната система на професионално образование по швейцарски модел в България.
     Дуалното образование или ученето чрез работа, е един от ключовите фактори за икономическия успех и ниските нива на безработица в Швейцария, Германия и Австрия. Ключова цел в България е да се създаде устойчива система за професионално образование, в която то да отговаря на високите стандарти и изисквания на бизнеса. Това е визия, в която професионалните гимназии генерират компетентна и висококвалифицирана работна сила, съответна на нуждите на пазара на труда.
     В тази перспектива бизнесът се разглежда като ключов партньор на професионалните училища, мотивиран да инвестира в бъдещи специалисти и да си сътрудничи с държавните и местните власти.
Актуално

съобщение

анкета