Главният секретар Драгой Драгоев участва в работна среща по проект в Плевен

 

     Проектът  „По- добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране" е одобрен за финансиране по ОПАК  с бенефициент Областна администрация- Плевен и със срок на изпълнение 18 месеца. Общините от Област Добрич са потвърдили участието си като целеви групи  с конкретни ангажименти при неговото изпълнение. Главният секретар на Областна администрация- Добрич, която е партньор по проекта,  е координатор за Североизточен район за планиране.
Актуално

съобщение

анкета