Проекти за разкриване на социални трапезарии стартират в Област Добрич

 

     Министерството на труда и социалната политика /МТСП/ набира проекти за разкриване на социални трапезарии за бедни. Условията за реализиране на проектите бяха разяснени днес на среща в Областна администрация.

     Допустимият максимум от 9 проектни предложения за кандидатстване пред Агенцията за социално подпомагане   ще очаква до петък заместник областният управител д-р Катя Ганова. Това  заяви тя пред представителите на общинските дирекции за социално подпомагане на работна среща днес. Срокът на действие на програмата е от 1 декември 2009 до 31 март 2010 година. Общият размер за финансирането на проекта е 2 144 180 лв., като сумата за едно лице възлиза на 2.20 лв. В нея са включени обяд, транспортни и режийни разходи.

     Право на тази услуга имат социално слаби лица, лица без доходи и без близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи с минимални пенсии, и  бездомници. Финансирането се извършва чрез фонд "Социално подпомагане". Минималният размер за един проект е 5 000 лв., максималният - 20 000 лв. В първия случай могат да бъдат обхванати между 19 и 25 души, а във втория между 100 и 102 души в зависимост от това дали храната ще се подсигурява 5 или 7 дни седмично. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 19 октомври. За общини до 30 000 души се допуска финансирането на една, а за тези над 30 000 души - до две обществени трапезарии.

 
Актуално

съобщение

анкета