За поредна година - студенти на стаж в Областна администрация

     Областна администрация - Добрич, тази година е заявила потребност за 2 стажантски позиции през месец май 2016 г., по Програмата за студентски стажове в държавната администрация. Едното стажантско място е с професионално направление „Право", определено за Дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността"; второто, е с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия", в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". 
     Същите две стажантски позиции Областна администрация е заявила и за втория тур на централизираната кампания, който ще се проведе през месец август. 
     Днес, 01.04.2016 г., комисия определена от Областния управител Детелина Николова, проведе събеседване с явилите се кандидати за обявеното място с професионално направление „Право". За второто стажантско място, с направление „Архитектура, строителство и геодезия", желаещи не са се явили.
     Целта на едномесечните стажове е, студентите да придобият професионален опит и ориентация в реална работна среда. В кампанията могат да участват всички студенти, които са в процес на обучение във висше училище в страната или чужбина с непрекъснати студентски права, без значение от степента и формата на обучението. Процедурата за кандидатстване и подбор се осъществява изцяло онлайн в портала http://staj.government.bg, където са публикувани условията на програмата и сроковете за кандидатстване.

 
Актуално

съобщение

анкета