Информация за текущия напредък по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в област Добрич към края на март 2016 г.

     В изпълнение на законовите си ангажименти, Областният управител осъществява мониторинг и контрол на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на областта. По информация, обобщена в Областна администрация, към края на месец март 2016 г., общините, които участват в Националната програма, са: Община град Добрич, община Балчик, община Тервел, община Генерал Тошево и община Каварна.
     Към настоящия момент има общо 100 регистрирани сдружения на собствениците, от които - 80 са с регистрирани заявления за интерес и финансова помощ. Одобрените заявления за интерес и финансова помощ са 66 и съответно 66 са сключените договори между общините и сдруженията на собствениците. Две сгради /в община Тервел/ вече са въведени в експлоатация. 
     Сключените договори за целево финансиране между „Българска банка за развитие" АД, Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на област Добрич и Кмета на съответната община, са 50 на брой.
     На свое заседание от 30 март 2016 г., Министерски съвет одобри Доклад на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за напредъка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2015 г. Документът съдържа информация за техническото и финансовото й изпълнение през отчетната година, както и реализираните дейности от всички участници в нея. Стартът на изпълнението на Програмата се отчита като успешен. Посочва се, че той е съпроводен от голям интерес както от страна на общините и гражданите, така и от малкия и среден бизнес.
Актуално

съобщение

анкета