Заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията

prev next

     Днес, на заседание на Областния експертен съвет по устройство но територията, бе направена презентация на изработения парцеларен план на обект „Електропровод - високо напрежение", засягащ имоти на територията на община Генерал Тошево /с. Ал. Стамболийски/ и община Каварна /с. Било/.

     След направените разисквания, Съветът изрази принципно съгласие с предложения парцеларен план и в съответствие със законовите изисквания, ще предложи на Областния управител да издаде заповед по чл. 129, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

 
Актуално

съобщение

анкета