Областният управител Детелина Николова получи отговор от БДЖ във връзка с осигуряване на изправен локомотив

     Във връзка с възникнали аварии в периода 1 декември 2015 г. - 20 януари 2016 г., с локомотив 07123.3, в направлението Повеляново - Добрич, Областният управител на област Добрич Детелина Николова, постави въпроса на вниманието на ръководството на БДЖ ЕАД.
     В полученото писмо от Изпълнителния директор на холдинга Владимир Владимиров, се казва:
„БДЖ - Пътнически превози" ЕООД разполага с шест дизелови локомотива серия 07, годни за експлоатация, пет от които са съоръжени с преобразувател за отопление на влаковете (ПОВ).
Локомотивите от тази серия са доставени в България в годините от 1972 г. до 1980 г. във връзка с необходимостта от електрическо захранване за работа на климатичните инсталации на вагонния състав при обслужването на неелектрифицирани участъци от жп мрежата. В периода 2001 г. - 2003 г. на пет локомотива серия 07 са монтирани агрегати, предназначени да подават електрическо напрежение към спалните вагони на влаковете.
Към настоящия момент в редовна експлоатация с изправен преобразувател за отопление на влаковете (ПОВ) са четири броя локомотиви.
С тези локомотиви се обслужват неелектрифицираните направления:

Повеляново - Добрич;
Самуил - Силистра;
Пловдив - Капъкуле;
Русе - Гюргево.

Поради тежките метеорологични условия в участъка Повеляново - Добрич, след попадане в пряспа на локомотив 07123.3, обслужващ направлението и в следствие на настъпилата повреда в спирачната система, локомотивът е изваден от експлоатация за извършване на необходимия извънпланов ремонт в локомотивно депо Варна. Влакът е останал необслужен в участъка, поради липса на резервен локомотив, с който да бъде заменен авариралия, което е наложило транспортирането на пътниците за времето до отстраняване на повредата.
Предприети са мерки за бързото извършване на ремонта по необходимост и локомотивът е пуснат в експлоатация.
До края на 2016 г. се очаква да бъде пусната електрификацията в участъка Димитровград - Свиленград, с което ще отпадне необходимостта за обслужване на влаковете с дизелов локомотив и ще може да се осигури резервен в локомотивно депо Варна.
В момента, пред публикуване е обществена поръчка по ЗОП за доставка на резервни части за техническа поддръжка на ПОВ за петте локомотива и за възстановяването на авариралия ПОВ на локомотив 07123.3.
Доставките на резервни части за преобразувател за отопление на влаковете ще повишат надеждността на този вид локомотиви и ще позволят обслужване на участъка Повеляново - Добрич с нужния резерв."
Актуално

съобщение

анкета