Какви социални услуги се предлагат за следващия програмен период и защо - на този въпрос следва да отговорят общинските администрации

prev next

     На работната среща на 17 февруари 2016 г., са обсъдени предстоящите действия, свързани с изготвянето на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в област Добрич, както и на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич (2016-2020).

На присъстващите е припомнено, че през м. декември 2015 г., е изпратено писмо до осемте общини с указания за изготвяне на Анализите, но към настоящия момент, въпреки изпратено напомнително писмо и проведени разговори, от Община Шабла няма постъпила информация, а останалите общини са предоставили само констатации без конкретни изводи.

В хода на разискванията са засегнати въпроси, касаещи разкриването на нови социални услуги и увеличаване капацитета на вече съществуващи такива, но се е стигнало до заключението, че това са дейности, пряко засягащи и зависещи от потребностите на общинските администрации.

Участниците в работната среща са се обединили около предложението, след получаване на окончателните Анализи от общинските администрации, да се сформират оперативни екипи от членовете на работната група, за да бъде изготвен и окончателно сглобен Анализът на потребностите от социални услуги в област Добрич. 
     На заседанието е взето решение, в срок до 10.03.2016 г. да бъде изготвен окончателният Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в област Добрич, а на 12.03.2016 г. да се проведе работна среща за представянето му.
Актуално

съобщение

анкета