Заместник областният управител Тодор Георгиев участва в среща с представители на читалищата

 

     По покана на Регионалния експертно- консултантски и информационен център „Читалища" днес заместник областният управител Тодор Георгиев   участва в среща- разговор на тема „Читалищата - партньорство с местната власт".

     В дискусията са взели  участие представители на читалище „Й. Йовков", „Пробуда"- кв. Рилци и „Романодром", както и представители на община Добрич и  Общински съвет- Добрич. Обсъдени са били параметрите на  партньорството, уредени в Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за народните читалища /включително неговите последни поправки/ в контекста на подготовката на следващата бюджетна година.

    Около идеята за по- добра координация и бъдещо ефективно сътрудничество, са се обединили всички присъстващи, тъй като целта е една: превръщането на читалищата в съвременни информационно- консултантски центрове. Споделена е била идеята за разширяване на формата на следващи подобни срещи.

     Заместник областният управител Тодор Георгиев приветства конструктивния диалог между институциите, и изрази удовлетвореност от желанието  за съвместна работа по проекти, и други местни инициативи.
Актуално

съобщение

анкета