Годишна пресконференция на социалните структури при домакинството на Областния управител

     Днес, 26 януари 2016 г., по инициатива на Областния управител Детелина Николова, в пресцентъра на Областна администрация се проведе съвместна пресконференция на директорите на териториалните звена на МТСП - Регионална дирекция „Социално подпомагане", Дирекция „Инспекция по труда" и Бюро по труда Добрич.
     Основните акценти в дейността на ведомствата през изминалата 2015 г., маркираха Ирена Баирова - директор на РД „Социално подпомагане", Васил Сивков - директор на Бюро по труда Добрич и Маргарита Антонова - директор на Дирекция „Инспекция по труда", след което изчерпателно отговориха на журналистически въпроси.
     Областният управител Детелина Николова се спря на няколко основни момента. Тя допълни темата за деинституционализацията, като подчерта, че на територията на област Добрич, дейностите са стартирал през 2012 г. и продължава активната работа в този процес, но е необходимо да се извървят още стъпки, за да се гарантира устойчивост на резултатите в посока преобразяване на живота на децата в неравностойно положение.  Областният управител посочи, че закриването на Дома в Крушари, е знаков успех на процеса на деинституционализация в изпълнението на основните му цели да създаде по-добри условия за живот и развитие на децата. Днес, благодарение на процеса на деинституционализация, децата и младежите от ДДУИ в Крушари вече живеят в среда близка до семейната, която им осигуряват центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища.

     Вторият момент, на който се спря Детелина Николова, бе в посока на областното планиране и разработването на следващата Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич, за периода 2016 - 2020 г., в рамките на Националната програма за реформи в изпълнение на Стратегията "Европа 2020". Тя припомни проведени работни среща с представители на Фондация Лумос - клон България, и с общините от областта, на които се обсъждат етапите в изготвянето на финалната оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич (2011 - 2015). Предстои общините да изпълнят своите ангажименти в тази връзка до края на м. януари. 
     Областният управител информира медиите, че Областна администрация си е поставила срок новата Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич, за периода 2016 - 2020 г., да бъде приета до края на месец март 2016 г.
 
Актуално

съобщение

анкета