Областният управител е председател на новоучредения Съвет за тристранно сътрудничество

prev next
 

     „Активизирането на социалния диалог е една от приоритетните задачи на правителството, което трябва да се осъществи и на областно ниво - заяви Областният управител при откриването на срещата.- Това е особено наложително в период на икономически и социални затруднения, какъвто  в момента преживява страната."

     Присъстващите представители на държавата, синдикатите и работодателите, направиха последни корекции в текста на  Правилника, след което единодушно го приеха. Страни в  състава на новия орган ще бъдат Областна администрация, представителните организации на работниците и служителите със структури на територията на областта и представителните организации на работодателите, също със структури в областта. Председател на Съвета ще бъде  Областният управител Желязко Желязков, е записано още в Правилника за дейността на новия консултативен орган.

      В края на срещата заместник областният управител д-р Катя Ганова, изрази надежда, че в бъдеще тристранното сътрудничество и неговото редовно функциониране, ще бъде неизменна част от активната социална политика в областта.
Актуално

съобщение

анкета