Областният управител Детелина Николова получи благодарствено писмо от Брюксел

prev next

   В своя отговор до Председателя на Комитета на регионите, Областният управител благодари за топлите думи и добрата оценка за съвместната работа в периода 2007г.-2015г.:
     „Периодът, през който бях част от Вашия екип, бе изключително ползотворен в моя професионален път. Етап, през който натрупах полезен опит и знания, бях пълноценен партньор на местните власти в посока на надграждане на социалното сближаване. 
     От позицията на Областен управител на област Добрич, Ви уверявам, че в добро взаимодействие и ефективен диалог ще продължа да работя с местната власт за устойчивото развитие на българските региони. Да съдействам за икономическия и социален просперитет и за създаването на повече възможности хората да живеят по-добре!
     Днес, всички сме изправени пред динамични промени и предизвикателства не само в Европа, в целия свят. Но аз съм убедена, че местните и регионални власти ще имат все по-голям глас в осъществяването на политиките в Европейския съюз. И ще положа всички усилия, тяхното мнение да се зачита във все по-голяма степен!
     Благодаря Ви за подкрепата!
     Пожелавам здраве и успехи в реализацията на Вашите идеи и бъдещи проекти!
     Вярвам, че нашето партньорство има широк хоризонт и в бъдеще!", се казва в писмото на Областния управител Детелина Николова до Брюксел.

 

files/upload/2016/reg__520_x_735_.jpg

   
Актуално

съобщение

анкета