Работна среща на Областния управител в МОСВ

     По искане на Областния управител Детелина Николова, в МОСВ се проведе работна среща с участието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, представители на министерството, както и директорът на РИОСВ - Варна, придружен от експерти. Повод за срещата е изясняване и уточняване на план за действие във връзка с проблемите, възникнали след неколкократни наводнявания /2014-2015 г./ в Защитена местност „Блатно кокиче" по плана за управление на Поддържания резерват „Балтата" и буферната му зона.
     Участниците в работната среща, са се обединили около предприемането на следните стъпки: Под ръководството на Областния управител да бъде организирана работна група с представители на РИОСВ и Басейнова дирекция Варна, Министерство на земеделието и храните, „Напоителни системи" ЕАД и Областна администрация Добрич. Работната група ще подготви техническа експертиза и задание за ремонт на хидротехническите съоръжения. Ще бъде внесено отново искане пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет относно необходимостта от финансов ресурс за почистване и осигуряване на проводимост по коригиран участък на р. Батова. Целта е дейностите да се синхронизират и да стартират в последващите месеци с оглед на атмосферните условия.
Актуално

съобщение

анкета