Обсъжда се националното честване на 100-годишнината от Първата световна война

     Днес, 13 януари 2016 г., работна група с председател зам. областният управител Ивайло Манушев, обсъди хода на подготовката на общините от област Добрич за бележитата годишнина, която ще бъде тържествено отбелязана на 7 септември т.г. Тази дата е залегнала и в Областния план за отбелязване на боевете в Добруджа на Трета българска армия 1916 год.

     В работната среща днес участваха зам.-кметове и директори на дирекции от седем добруджански общини / с изключение на община Балчик/. Финансовият план предвижда участие с близо 140 хил. лева общински средства, като се очаква и финансиране от Националния комитет по честванията. Богатата и амбициозна областна програма е консултирана с РИМ и уредника на Военно гробище Радослав Симеонов.

     Акцентът на честванията по случай 100-годишнината от Първата световна война, през 2016 г., ще бъдат боевете на Добруджанския фронт - както Тутраканската епопея, така и боевете в цяла Добруджа, припомни зам. областният управител. По равните полета на Добруджа са загинали хиляди наши офицери и войници. Стотици са техните гробове и братски могили, и всички ние им дължим почит и уважение. Годишнината от славните битки изисква подобаваща сериозна и отговорна работа от всички общини. В хода на работната среща, бяха маркирани и обсъдени отделни акценти от общинските планове, както и тяхното финансиране.

     Като център на тържествата, община град Добрич е необходимо да предвиди близо 50 000 лв. Зам.-кметът д-р Емилия Баева изрази готовността на общината да участва с методическа помощ и като организатор на пътуваща експозиция за Първата световна война; преименуване на пл. "Пинета" на името на майор Таслаков и преиздаване на книгата „Добричка епопея". По заявка на общините, те също ще предвидят средства за тази книга, както и за сборник - Поименен регистър за българските чинове 1916-1918 год. По думите на историка Радослав Симеонов, изданието трябва да включи над 20 хиляди имена. Национална ученическа конференция е едно от предложенията, включени допълнително в Областния план. По предложение на РИ на МОН, такава конференция ще се проведе и ще покани участници не само от Добричка област, но и от страната по подобие на Националната конференция, посветена на Крайовския договор. Филмът „Героите на Добруджа" препоръча д-р Добрин Добрев от НД „Традиция". Ангажимент за финансиране на две прояви бе поет от община Добричка: облагородяване на пространството около паметник - костница на загиналите в боевете край Добрич в Гробищен парк с. Росеново и поставяне на паметен знак в с. Стефан Караджа. С финансово участие от 33 хил. лева се вписва в програмата община Ген. Тошево. Поне девет прояви изброи от плана техният представител. Община Тервел е предвидила в бюджета си 5800 лв. За конкурс с изследователска цел, за фолклорен събор и паметна плоча в с. Кочмар, в Каварна са готови да насочат вниманието и историческите факти към всяко училище. В Шабла ще бъде презентирана книгата на Стоян Иванов „Кавалерийски полкове", ще бъде експонирана изложба „Тутраканската епопея и освобождението на Добруджа през 2016 год."
Актуално

съобщение

анкета