В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител Детелина Николова се срещна с Омбудсмана на Република България

     В рамките на приемния ден на Националния омбудсман, Областният управител Детелина Николова посрещна в кабинета си Мая Манолова, която сподели впечатления от срещите си с граждани на Добрич. Омбудсманът изрази задоволство от факта, че Добрич има будно гражданско общество, което поставя конкретни искания и търси решение на проблемите си. 

     Мая Манолова сподели, че ще апелира към новите общински съвети в цялата страна да изберат местни обществени посредници, на които е готова да окаже методическа помощ. Институцията на националния омбудсман е подготвила примерен правилник, който ще бъде изпратен до всички общини. Обществените посредници по места могат да накарат администрацията да работи бързо и прозрачно, е убедена тя. Всеки поставен въпрос или проблем да получи своевременно отговор, се ангажира Омбудсманът на Р България.
Актуално

съобщение

анкета