Заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата

     На 15.12.2015 г. от 10:30 ч. в зала „Пресцентър" на Областна администрация Добрич се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. 

         С оглед разрешаване на актуални проблеми по безопасността, организацията на движението по пътищата и необходимостта от ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура, Комисията с председател  зам. областния управител Ивайло Манушев обсъди следните теми:    

1.       Отчет на дейностите и мерките, предприети от общините и институциите, членове на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, за подобряване безопасността на движението по пътищата през 2015 г.

2.       Планирани дейности и мероприятия за подобряване безопасността на движението по пътищата за 2016 г.

3.       Други проблеми, свързани с безопасността на движението по пътищата в област Добрич.

         На заседанието бяха изслушани всички  представители на общините от област Добрич. При изнасянето на отчетите им беше разисквано по поставени от тях въпроси, свързани с рехабилитацията на пътища от общинската и републиканска пътна мрежа и други проблеми, свързани с безопасността на движението по пътищата.

         Бяха изнесени и доклади от представителите в комисията от Сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР, РД „ПБЗН", РИО, РЗИ, СБА, ОПУ, ИА „Автомобилна администрация"-Добрич и сдружение „България Вита".

     Данните сочат подобрение на показателите през 2015 година, в сравнение с предходната 2014-та на територията на областта. Тежките катастрофи в Добричка област намаляват с близо 10 на сто - до 133 произшествия, през изминалите месеци на 2015-а в сравнение със същия период на миналата година. Загиналите 14 граждани са с 33 на сто по-малко, а ранените 160 души бележат спад с около 12 на сто, съобщи началникът на "Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР Жулиян Минев.

     През 2015 година в община Добрич са извършени частични ремонти на 24 650 кв. метра улична настилка, основно по улиците с интензивно движение. В община Тервел са рехабилитирани 4 пътни отсечки с дължина 10,9 км, като е положена маркировка и пътни знаци. Около половин милион лева са изразходвани през 2015 година за асфалтиране на отсечки в община Добричка. За Генерал Тошево бе отчетено, че през тази година са направени 17 изкуствени неравности и 3 повдигнати пешеходни пътеки, както и рехабилитация на голяма част от общинските пътища. В Шабла всички пешеходни пътеки са осветени, а за ремонт на пътната мрежа през тази година са дадени 200 хил. лева. Сред мероприятията, пряко свързани с безопасността на движението, извършени през 2015 г., е полагане на нова и опресняване на съществуваща хоризонтална маркировка на пешеходни пътеки в близост до училища и детски градини в 16 села,  съобщи шефът на Пътно управление Георги Стратиев. Поставени са знаци и вертикална маркировка на нови пешеходни пътеки в 5 села. Променена е организацията на движение на 5 кръгови кръстовища на околовръстния път на Добрич и 2 при Каварна и при Балчик. Извършен е ремонт на асфалтови настилки, включващ машинно и ръчно изкърпване, на обща площ 14 236 кв.м., а с полимер -модифициран битум са изкърпени 5500 кв м.

         Комисията излезе с решение да се изпрати писмо до общините от област Добрич за създаване на организация по осигуряване на придружаващи лица, оборудвани със  светлоотразителни жилетки и стоп палки, които да са в помощ при пресичането на учениците преди и след занятия, с оглед избягване на пътни инциденти с деца. Да се приведат общинските наредби касаещи организацията и безопасността на движението на територията на общината, в съответствие на чл. 98 от Закона за движението по пътищата, отнасящ се до престоя и паркирането на моторните превозни средства.

         Членовете на комисията единодушно решиха да се сезира Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасност на движението по пътищата с предложение, служителите от охранителна полиция към МВР да могат да осъществяват отново контрол по Закона за движението по пътищата.
Актуално

съобщение

анкета