Областният управител Детелина Николова проведе семинар за дейността на доброволните формирования

     Семинарът на Областния управител разгледа участието на доброволните формирования в дейностите за защита на населението при пожари, бедствия и други извънредни ситуации; активизирането на процесите по набиране на доброволци, особено в отдалечените райони и перспективите за развитие на процесите през следващите години. Дискутирана е „Националната програма за поетапно изграждане на самостоятелно действащи доброволни формирования".

     Във втората част на семинара бе проведено демонстративно пожаро-тактическо занятие от РС ПБЗН гр. Тервел, с участие на Доброволното формирование на община Тервел. Тренировката се осъществи в Народно читалище „Димитър Дончев - Доктора".

 

 
Актуално

съобщение

анкета