Техниката за снегопочистване е в готовност, изготвен е доклад до Областния управител

     В изпълнение на заповед на Областния управител Детелина Николова, Комисия с председател Ивайло Манушев, зам. областен управител, извърши проверка на наличността и техническото състояние на снегопочистващата техника на фирмите, които извършват дейностите по зимното поддържане на Републиканската и общинските пътни мрежи на територията на областта.
     След запознаване със състоянието на техниката, броя и местата за базиране, както и след проведени разговори с хората, работещи с машините и създаващи организацията за зимно поддържане, Комисията изготви доклад до Областния управител Детелина Николова. Представяме в резюме направените обобщения:
     Извършената проверка е установила, че техниката, която ще се използва за снепогочистване, като цяло е в добро състояние и е подготвена за работа през зимния сезон. Извършен е инструктаж на водачите; всички притежават необходимите документи за правоспособност. МПС са преминали периодичен технически преглед. Сключени са и задължителните застраховки „Гражданска отговорност". Получено е уверение от представящите техниката, че констатираните нередности ще бъдат отстранени до първия снеговалеж.
     Не така стои въпросът с винетните стикери. Масово не се закупуват винетки, са установили проверяващите. Само собствените машини на ДЗЗД „ПОНТ" и на общинските предприятия на общините Шабла и Балчик са изрядни в пълен обем.
     Част от техниката на ДЗЗД „ПОНТ" не е базирана по опорните пунктове, защото фирмата има договорка с АПИ, същата да се използва за работа по обекти, а 48 часа преди започване на снеговалеж, да бъде разставена по места.
     Стои проблемът с липсата на водачи на част от техниката, базирана в опорен пункт Балчик, но по този въпрос в момента се работи.
     Освен техниката заложена в Оперативния план за зимно поддържане, ДЗЗД „ПОНТ" разполага и с допълнителни машини, които имат готовност да се ползват за почистване и опесъчаване при необходимост.
     Няма констатирано дублиране на техниката за почистване на различни, отдалечени едно от друго направления.
     В доклада до Областния управител, Комисията извършила проверките, прави следните изводи:
1. Техниката за поддържане на общинската пътна мрежа в общините е достатъчно и е изправна. Оборудвана е с необходимия инвентар, сключени са договори. Възможно е при правилно създадена организация и точното придържане към договорите, да изпълни своето предназначение.
2. Техниката за поддържане на Републиканската пътна мрежа, като цяло е изправна и достатъчна. Част от техниката е на ремонт, също така и без акумулатори. Дадено е уверение, че ремонтите ще приключат по най-бързия начин, а акумулаторите са закупени и в близките дни предстои да бъдат разнесени по базите в областта и поставени на машините.
Актуално

съобщение

анкета