Правителството обяви за частна държавна собственост пет имота в областите Разград, Варна и Добрич

     На проведеното заседание днес, 27 ноември 2015 г., Министерски съвет обяви за частна държавна собственост пет имота, управлявани от Министерството на отбраната. Те се намират в областите Разград, Варна и Добрич и са с отпаднала необходимост за МО и Българската армия. Като частна държавна собственост с тях ще могат да се извършват разпоредителни действия - продажба чрез търг, съгласно Закона за държавна собственост.

Обектите с променен статут, са:
- урегулиран поземлен имот в с. Божурово, община Кубрат, с площ от 1051 кв. м, застроен с една сграда;
- поземлен имот в м. „Ян Тарла" на с. Кичево, община Аксаково, с площ от 74 655 кв. м незастроена площ;
- поземлен имот в с. Кичево, община Аксаково, с площ от 74 459 кв. м незастроена площ;
- поземлен имот в град Балчик, на ул. „Приморска", с площ от 1898 кв. м застроена и незастроена площ, застроен с 10 броя сгради с обща застроена площ 961 кв. м;
- поземлен имот в град Балчик, пл. „Рибарски", с площ от 875 кв. м застроена и незастроена площ, застроен с една сграда със застроена площ 567 кв. м.
Актуално

съобщение

анкета