Областният управител Детелина Николова ще участва в Първото заседание на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г.

     На 27 ноември в София ще се проведе Първото заседание на КН на Споразумението за партньорство /СП/ за периода 2014-2020 г. По покана на Зам. министър-председателя Томислав Дончев, и в качеството си на член на Комитета за наблюдение, във форума ще вземе участие Областният управител на Добрич.
     Програмата на събитието предвижда обсъждане на вътрешни правила за организацията на работа на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода 2014-2020 г. Ще бъдат представени: Годишен доклад за изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка през 2014 г.; Презентация за финансовото изпълнение на програмите; Информация за изпълнението на Комуникационната стратегия; Допълнителна информация за изпълнение на програмите от стария програмен период и изпълнение на програмите от новия програмен период и др.
Актуално

съобщение

анкета