Информационна среща за либерализацията на електроенергийния пазар

prev next

     Днес, 24 ноември 2015 г., в Областна администрация се проведе информационна среща в рамките на кампанията, организирана от Министерството на енергетиката, съвместно с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), БЕХ, Българската независима енергийна борса, ЕСО и електроразпределителните дружества в страната. Инициативата е посветена на предстоящата пълна либерализация на електроенергийния пазар в страната от началото на 2016 г.

Представителите на министерството и ангажираните институции, коментираха  предстоящия процес на пазара на електроенергия, като подчертаха, че либерализацията ще промени условията на снабдяване за битовите абонати, общинските администрации, училищата, читалищата и малките фирми, които все още са на регулирания пазар. Осигурява се възможност на клиентите свободно да избират своя доставчик на електроенергия. Това допринася за създаването на конкурентна среда за участниците на пазара и ще гарантира по-добро качество на предлаганите услуги. Направено бе уточнението, че потребителите ще имат право да избират доставчик, но не и мрежови оператор. Администрирането на процедурата ще се извършва от мрежовия оператор. /примерно Енерго Про/.

Според единодушното становище на участниците в срещата, най-сериозното предимство на либерализирания пазар на електроенергия е фактът, че цената занапред ще се определя изцяло от търсенето и предлагането и ще бъде обективно обусловена. Практиката досега в останалите европейски държави показва, че в първите месеци след освобождаването на цените е възможно да се наблюдава известен ръст, след което те падат до равнища под регулираните. В условията на свободен пазар ще останат обаче цените за достъп до мрежата и цените за пренос, които ще бъдат регулирани от Комисията за енергийно и водно регулиране. Остава ангажиментът на държавата за защита на уязвимите потребители.

     Презентацията на Министерството на енергетиката можете да видите в прикачения файл.

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета