Реализирани дейности по Проект „Подкрепа за заетост" в общините Балчик и Каварна

     Разпределението на работните места бе съобразено с целите на Проекта, насочени към повишаване на заетостта и осигуряване на подкрепа за работодатели от общини, засегнати от природни бедствия. Те са съгласувани с кметовете и са одобрени от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.
     На територията на община Балчик са обхванати обекти, които са силно замърсени, затлачени и трудно достъпни. По време на Проекта от тях са извозени голямо количество битови и строителни отпадъци. Приблизително 200 куб./м е изрязаната излишна растителност - лиани, тръстика и др. Гражданите живеещи в близост до тези обекти са изказали своето положително мнение и са настояли за неговото продължение. Дейността на ангажираните лица включи и почистване на мост в с. Кранево, почистване на р. Батовска до пречиствателна станция к.к. Албена. В с. Оброчище са почистени два моста, в гр. Балчик са почистени източното и западното дере, 6 водостока и канавки с обща дължина 550 м, почистени са също дъждоприемници, шахти и др. Дейностите на тези обекти са извършени 2 пъти.
     В цифрово изражение: общата дължина на почистените дерета е 3,55 км, а окосените площи около тях се изчисляват на 11 декара. От участъците са извозени отпадъци, извършено е кастрене на клони и изсичане на храсти. За осъществяване на гореспоменатите дейности, в продължение на 4 месеца, в община Балчик работиха 5 наети лица.
     В периода 01.07 - 31.10.2015 г. на територията на град Каварна бяха разкрити също 5 работни места по Проекта. Дадена бе възможност на петима безработни от уязвими групи /продължително безработни и с ниска квалификация/, да възвърнат трудовите си навици.
     В рамките на четирите месеца те са почистили дерето в град Каварна, което е с дължина 6 км, разчистили са 1 декар от отпадъци и са окосили 1 декар трева.
     В селата Раковски, Вранино и Х. Димитър са почистени 3 км дерета. От речните корита са премахнати отпадъци, изкоренени са бурените и порасналата растителност.
Общата дължина на почистените дерета е 9 км, а окосените площи около тях се изчисляват на 4 дка. Наетите лица са премахнали отпадъци, извършено е кастрене на клони и изсичане на храсти.
     Общо 80 безработни лица бяха назначени от Областния управител д-р Маргарита Новоселска в качеството й на работодател по Проект "Подкрепа за заетост" на МТСП. Съгласно утвърденото разпределение, наетите по Проекта работиха на общо 28 обекта, намиращи се на територията на област Добрич.
Актуално

съобщение

анкета