Приключи Проект „Подкрепа за заетост“ на територията на област Добрич

     В продължение на четири месеца - от 1 юли до 31 октомври 2015 г., общо 80 безработни лица от област Добрич бяха назначени от Областния управител д-р Маргарита Новоселска в качеството й на работодател по Проекта, който се реализира от Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията по заетостта.
     Разпределението на работните места бе съобразено с целите на Проекта, насочени към повишаване на заетостта и осигуряване на подкрепа за работодатели от общини, засегнати от природни бедствия. Те са съгласувани с кметовете и са одобрени от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. 

     Въз основа на систематизирани данни и обобщаване на информацията, днес предоставяме в конкретика акценти от 4-месечната работа в изпълнение на Проект „Подкрепа за заетост" на територията на общините ДОБРИЧ и ДОБРИЧКА.

     За община град Добрич ползата от Проекта се изразява в това, че той е навременна подкрепа за общините, засегнати от наводненията. Безработните лица са включени в дейности по отстраняване на последствията от това природно бедствие в градски парк „Свети Георги" и за превенция в тази насока. Извършените дейности обхващат коритото на р. Добричка, преминаващо през градския парк, като дължината на почистеното дере е 2 км, окосените площи около него се изчисляват на 10 декара. От участъка са извозени отпадъци, извършено е кастрене на клони и изсичане на храсти.

     На територията на община Добричка са обхванати обекти, намиращи се в селата Смолница, Богдан, Стефаново, Одърци, Славеево, Плачи дол и Одринци. В с. Смолница наетите лица са почистили деретата; на язовири Смолница 1 и Смолница 2, е премахната суха растителност, храсти и дървета. Преливниците към тези два язовира са продълбочени и уширени. В с. Стефаново са изчистени входовете и изходите на населеното място, както и деретата, трите водостока и отводнителните канавки. Дерето в с. Богдан е почистено от наноси, причинени от наводнението. Почистени са бетонираният канал от чешмата до дерето, както и територията от моста в посока гробищен парк - около 500 м. В с. Одърци са почистени от наноси, кал и трева - 1300 м отводнителен канал и дере. В с. Славеево са почистени канали и наноси от пътното платно, а в с. Одринци - отводнителният канал и деретата. В с. Плачи дол е почистено дерето, два водостока преди селото и крайпътните дерета.

     Общата дължина на почистените дерета е 7.95 км., а окосените площи около тях се изчисляват на 40 дка. Наетите лица са премахнали отпадъци, извършено е кастрене на клони и изсичане на храсти.

     За осъществяване на гореспоменатите дейности в община Добрич работиха 10 лица, а в община Добричка - 12 лица. Те бяха наети на 5 дневна работна седмица, с продължителност на работното време - 8 часа.

     Очаквайте в следващите дни информация за изпълнението на Проект "Подкрепа за заетост" и в останалите общини на област Добрич.
Актуално

съобщение

анкета