Инфо- дни посветени на трансграничното сътрудничество

prev next
 

     Това събитие е част от информационните семинари, „инфо-дни" и обучителни семинари, организирани от Регионалният офис за трансгранично сътрудничество Румъния и България/Съвместен технически секретариат. Негова цел е повишаване на нивото на знания на условията за достъп до възможностите за финансиране на Програмата от страна на потенциалните бенефициенти.

      Оперативната програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 г., е финансирана от Европейския съюз. Тя подпомага развитието на специфични допустими гранични райони в Румъния и България, с цел преодоляване на техните сходни проблеми чрез съвместна работа и намиране на общи решения.

       Област Добрич се намира в допустимата територия на Програмата и държавните служби, в допълнение към останалите категории потенциални бенефициенти, имат възможността да получат достъп до Европейски фондове определени в рамките на тази програма. Повече подробности ще откриете на интернет страницата: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/.

         Заповядайте на информационното събитие в четвъртък, 1 октомври, от 11 ч. в зала „Европа"!

           
Актуално

съобщение

анкета