Кадровата политика и хроничното недофинансиране – основни проблеми на здравеопазването

     По време на двучасовата среща, под ръководството на ресорния заместник областен управител д-р Катя Ганова, ръководители на здравни заведения от областта дискутираха наболели проблеми, сред които основно се очертаха  отчайващата липса на кадри и недофинансирането на системата.

     Направени бяха предложения за нови регулативни стандарти за направления, нов рамков договор, извършване на преструктуриране вътре в системата, като  се търси финансов резерв в клиничните пътеки. Присъстващите  бяха единодушни, че решаването на проблемите ще бъде трудно в условията на криза и очакван бюджет не по- голям от миналогодишния, но ще се търсят начини за оптимизиране на структурите и за търсене на решение в собствените кадри и възможности за специализации. Защото усилията трябва да са насочени основно към повишаване на качеството на медицинското обслужване.

     Областният управител предложи да бъдат уеднаквени  предложенията   за промени в ресора и със съдействието на Областна администрация да бъдат предоставени в здравното министерство. Част от исканията, които касаят законодателни промени, чрез народните представители ще бъдат внесени в съответните комисии на Народното събрание.
Актуално

съобщение

анкета