Заместник областният управител Ивайло Манушев присъства на Научна конференция, посветена на Добруджа

prev next

     На 17 и 18 септември 2015 г. в град Тутракан и град Добрич се проведоха пленарни заседания в рамките на Международна конференция „Добруджа - политика, общество, стопанство и култура /19-20 век/". Научен ръководител, е акад. Георги Марков. Форумът е посветен на 75 години от подписването на Крайовския договор (7 септември 1940 г.) и възвръщането на Южна Добруджа към България.

     В конференцията участват повече от 40 учени от България, Румъния и Франция. Сред дискутираните теми са: Добруджа след Берлинския конгрес; Добруджа в намеренията и плановете на Великите сили; Добруджа във войните за национално обединение (1912-1918г.); ролята на Българската армия в присъединяването на Южна Добруджа; отражението на Крайовския договор в литературни издания; традиционната култура на преселниците от Северна Добруджа и други. Материалите от научната конференция ще бъдат издадени в сборник.

     Организатори на събитието са Министерството на културата, общините в Добрич и в Тутракан, Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките, Регионалният исторически музей в Добрич, и Историческият музей в Тутракан.
Актуално

съобщение

анкета