Областна администрация раздаде по график предварителните избирателни списъци

prev next

     Днес, 9.09.2015 г., в изпълнение на задачите по организационно-техническата подготовка на изборите, при добре създадена координация, и.д. Главният секретар на Областна администрация Детелина Драганова, предаде по график на упълномощени представители на общините избирателните списъци.

     Определеният от Областния управител д-р Новоселска, организационно-технически екип на Областна администрация, следи стриктно за своевременното изпълнение на задачите в изборния процес, съгласно хронограмата, приета с Решение на ЦИК, както и оперативните срокове в указанията на Министерски съвет. В срок до 10 септември общините следва да предоставят информация за необходим брой: чували (торби) за съхранение на изборните книжа и материали след изборите; пликове за запечатване на печатите на СИК; кутии за отрязъци с номерата на бюлетините; чували (торби) за съхранение на изборните книжа и материали от националния референдум.
Актуално

съобщение

анкета