В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Информационна среща по пилотен проект на Област Добрич - „Зелената мрежа на Добруджа”

 

     На информационната среща бе представена организацията и функционирането на бъдещия еко-портал www.eco-dobrudzha.org, изготвен от фирма "Пиксел Депо" ЕООД, начините на събиране и представяне на екологична и еко- туристическа информация, както и сътрудничеството между публичните власти и неправителствения сектор за по-ефективното и ефикасно функциониране на еко- портала.

     Представители на Областна администрация бяха - Ангел Драгостинов, началник отдел „Регионално развитие и административен контрол" и Държавен експерт инж. Росен Павлов, който направи кратка презентация на проекта и неговите цели.

     Участие в срещата взеха  представители на неправителствения сектор в сферата на опазване на околната среда, екотуризма и свързаните с него други видове туризъм.

     Присъстващите обсъдиха начините за сътрудничество между публичните власти и неправителствения сектор за по- ефективно и ефикасно функциониране на еко- портала, начините на събиране и представяне на екологична и еко- туристическа информация, както и други въпроси, възникнали при изпълнението на проекта.

     Информационната среща бе организирана във връзка с изпълнение на дейности по пилотен проект на Областна администрация - Добрич - "Зелената мрежа на Добруджа", който е подкомпонет към Туининг проект BG 2006/IB/OT/01 "Укрепване на капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения" от страна на Министерски съвет.

        С Решение на Съвета по децентрализация към Министерски съвет и съгласно проведена процедура от страна на МС по НВМОП за част от дейностите по проекта, е привлечена фирма "Пиксел Депо" ЕООД - гр. Добрич.

 

 
Актуално

съобщение

анкета