Областният управител информира заинтересованите страни за номинациите за годишна награда „ПроКултура“

     На 12 август 2015 година, обявен от ООН за Международен ден на младежта, Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) съвместно с Граждански институт, организира под патронажа на Министерството на младежта и спорта Национална конференция за достъпа на младите хора до култура, в рамките на която ще бъдат връчени за втори път годишните награди „ПроКултура" за принос за разширяването на достъпа на младите хора до култура, в следните категории:

- Категория „Държавен културен институт"
- Категория „Общински културен институт"
- Категория „Културна организация"
- Категория „Община"
- Категория „Образователна организация"
- Категория „Гражданска организация"
- Категория „Медии" (телевизия, радио, интернет)

Също така, на отличените читалища ще бъдат връчени специални награди „ПроКултура" в 12 категории:
- Категория „Литература"
- Категория „Театър"
- Категория „Аудиовизуални и дигитални изкуства"
- Категория „Изобразителни изкуства"
- Категория „Музика"
- Категория „Танц"
- Категория „Приложни изкуства и народни занаяти"
- Категория „Културно-историческо наследство"
- Категория „Подкрепа на млади автори"
- Категория „Общностни културни събития"
- Категория „Открита сцена"
- Категория „Международен културен диалог"

При обсъждането на номинациите ще бъдат взети предвид инициативи и цялостната дейност на номинирания за период от 12 август 2014 година до момента и ще бъдат оценявани:
• начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания допринася за разширяване на достъпа на младите хора до култура;
• начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания насърчава творческата активност на младите хора;
• постиганите чрез култура конкретни резултати от значение за развитието и реализацията на младите хора с различен социален статус;
• принос за развитие на партньорства между творческия сектор и младите хора;
• въздействието на инициативата или дейността на номинирания;
• устойчивостта на инициативата или дейността на номиниране;
• новаторството и вдъхновението на инициативата или дейността на номинирания.

     Заявления по образец за номинации за годишните награди „ПроКултура" следва да бъдат изпратени до 5 август 2015 година по мейл в текстов файл с приложени снимки или видео материали и сканирано заявление, подписано от представителя на организацията в pdf на ел. поща:
dostap@barok-bg.org

     В периода от 6-11 август 2015 г. конкурсната комисия ще оцени всички постъпили заявления и ще определи носителите на наградата „ПроКултура" във всяка от категориите.

     Областният управител д-р Маргарита Новоселска изпрати Поканата за инициативата на общини, организации и читалища, като се надява тя да предизвика интерес и желание за участие.

     За допълнителна информация:
www.barok-bg.org
dostap@barok-bg.org
Актуално

съобщение

анкета