80 безработни от област Добрич започват работа по проект „Подкрепа за заетост” на ОП „Развитие на човешките ресурси“

     Областният управител д-р Маргарита Новоселска в качеството си на работодател по проект „Подкрепа за заетост", подписа договорите на 80 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда на територията на област Добрич. Проектът се реализира от Министерството на труда и социалната политика чрез Агенцията по заетостта.
     Със заповед на Областния управител бе назначена комисия, която посети общинските центрове, проведе събеседване и номинира явилите се кандидати.
     Разпределението на назначените лица по общини, е както следва: за Генерал Тошево - 15 лица, Тервел - 15, Добричка община - 12, Крушари - 13, Добрич - 10 и по 5-има кандидати от общините Каварна, Шабла и Балчик.
     Основните задължения на новоназначените лица включват извършване на дейности за отстраняване на последствията от бедствията и за осъществяване на превенция в тази насока, като фокусът е върху потенциалния риск от наводнения, причинявани от обилни валежи.
     Припомняме, че разпределението на работните места е съобразено с целите на проекта, насочени към повишаване на заетостта и осигуряване на подкрепа за работодатели от общини, засегнати от природни бедствия. Те са съгласувани с кметовете и са одобрени от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. Заплащането на труда ще се осъществи с европейски средства, като трудовото възнаграждение е в размер на 380 лв. Предвижда се дейностите по проекта „Подкрепа за заетост" на ОП "Развитие на човешките ресурси" да приключат до края на 2015 г. На 1 юли започва връчването на трудовите договори на наетите лица по общини.

 
Актуално

съобщение

анкета