Екипът за Партньорската проверка се срещна с Областния управител на Добрич

     Днес, 26 юни 2015 г., в рамките на Партньорската проверка от Европейската комисия за извършване на цялостен преглед на системата за защита при бедствия в страната, Областният управител д-р Маргарита Новоселска проведе среща с експертите, след което на работна среща с Областния щаб за защита бяха обсъдени въпроси, свързани с управлението при бедствия на регионално ниво. В работната среща взеха участие заместник областните управители Ивайло Манушев и Йордан Йорданов.


     В състава на екипа, който посети област Добрич, са международните експерти:

files/upload/drugi/EK-bedsywiq/1p.jpgТомас де Ланой - служител в Генералната дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита" на Европейската комисия. Неговите отговорности включват прилагането на рамката на ЕС за превенция на бедствията, която обхваща оценката и управлението на риска, съпоставимост на данните и научните изследвания, международни отношения и интегрирането на превенцията на бедствия в политиките на ЕС и финансовите инструменти. Томас де Ланой е френски гражданин. 
 

 

files/upload/drugi/EK-bedsywiq/2p.jpgАслан Мехмет Джошкун е ръководител на отдел в Органа за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) в гр. Тегирдаг, Р Турция.Той отговаря за координацията и изпълнението на всички програми за помощ при бедствия в района, както и за работата с местните и националните правителствени служби. Джошкун е включен в наблюдението на картите за заплахи от бедствия в Текирдаг.
 

 


 

files/upload/drugi/EK-bedsywiq/3p.jpgБарбро Ньослунд-Ланденмарк е експерт по природни бедствия в Агенцията за извънредни ситуации в Швеция. Барбро е работила като старши преподавател в Университетския колеж на Гьолве в областта на дистанционното наблюдение и GIS заедно с екология и флористика. В периода между 1985 г. и 1998 г. работи в Шведската национална поземлена инспекция. Нейните основни интереси по това време са били картографиране на растителността, географски данни, въздушна фотография и дистанционно наблюдение
 files/upload/drugi/EK-bedsywiq/4p.jpgПанайотис Катсикопулос
е Ръководител на отдел Оценка на планове и наблюдение в Генералния секретариат за гражданска защита в Министерство на вътрешните работи и административното преустройство в Гърция. Той е обучаван по Механизма за гражданска защита на ЕС, ООН и Организацията за забрана на химическото оръжие и е бил изпращан в Йордания и Украйна. За 4 години е бил командирован като национален експерт в Европейската комисия, работещ като MIC (сега ERCC) дежурен офицер и също отговарящ за ученията по Механизма за гражданска защита и други аспекти на готовността.
 
files/upload/drugi/EK-bedsywiq/5p.jpgРозана Бригс
е Заместник-ръководител по планиране при извънредни ситуации в Пожарна и спасителна служба - Графство Есекс, Великобритания. Розана работи на национално ниво с ведомства на Правителството на Великобритания и на международно равнище с НАТО. Тя също така е работила в рамките на ЕС по много проекти на Съюза с над 15 различни държави. Розана има квалификация по управление при извънредни ситуации на ниво магистър.

      Представителите от проверяващия екип са експерти в съответните области на политиката от други страни. Те ще изготвят индивидуални доклади от мисията, на чиято основа ще се базира окончателния консолидиран доклад за партньорската проверка и ще подпомагат разработването на този доклад. В срещата, която ще се организира след това за обратна връзка със заинтересованите страни, експертите от екипа ще споделят своите наблюдения и препоръки.
Актуално

съобщение

анкета