Заседание на Областния съвет по енергийна ефективност

     В хода на заседанието, Областна администрация представи кратък отчет за предприетите мерки по енергийна ефективност от страна на общините в област Добрич за периода 2010 - 2014 г. Коментирана бе също концепцията за уличното осветление, както и  необходимостта от интегриран подход за енергийна ефективност. По следващата тема от дневния ред, бе предоставена думата на представителите на общините да информират за планираните дейности и проекти за подобряване на енергийната ефективност за периода 2015-2020 год. Дискутирани бяха и предприетите действия от общините в област Добрич във връзка с паспортизацията на сградите първа, втора и трета категория, съгласно разпоредбите на Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Актуално

съобщение

анкета