Областният управител д-р Маргарита Новоселска участва във второто заседание на КН на Програма INTERREG Румъния-България 2014-2020

     Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще открие второто заседание на Комитета за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег-V-A Румъния - България" 2014-2020 г.
     Заседанието на комитета се провежда днес, 2 юни, от 12.00 часа, в конферентната зала на Културен център "Двореца" в Балчик.
     Предвидено е участниците да обсъдят системите за управление и контрол на програмата, ръководство за визуална идентичност, както и превенцията на риска от измами.
     Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния е Управляващ орган по програмата, а българското Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Национален партниращ орган.

     Областният управител д-р Маргарита Новоселска участва в заседанието, в качеството й на член в Съвместния комитет за наблюдение, представител на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район.
Актуално

съобщение

анкета