Подобряване на инфраструктурата - предпочитат повечето анкетирани, съобщава ОИЦ

     Проведените събития имаха за цел да бъдат обобщени събраните 692 анкети от област Добрич, да се получат конкретни данни за територията на всяка oбщина и да се обсъдят варианти за кандидатстване с проектни предложения по оперативни програми 2014-2020 г., съобщава Областният информационен център. 
     Според 61 % от анкетираните, сферата на инфраструктурата е най-желана за промяна и подобряване с европейски средства за територията на област Добрич, в това число: ремонт и асфалтиране на улици, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини, ремонт на дворни пространства, ремонт на подлези и надлези, изграждане на повече детски площадки, подмяна на съществуваща водопроводна и канализационна система и други. 33% са за подобряване на социалните услуги, 6% са казали нещо друго.
     Хората искат откриване на нови работни места, обобщава ОИЦ, също така очакват възможности за реализация на младите по общини. В Шабла, Балчик и Каварна, желанията на анкетираните са насочени освен към подобряване на съществуващата инфраструктура и разкриване на нови работни места, така също и възраждане на туризма, привличане на повече туристи и чужди инвестиции, включително и за пристанищата. 
     По отношение на взелите участие в анкетата на ОИЦ по пол и възраст - най-активни са били жените - 66% и 34% за мъжете. Възрастовата група 30-65 г. е с най-висок процент на участие - 56%, следвана от тази на 18 годишните - 18%, 14% - за възрастова група над 65 години и 12% за групата между 19-29 години.
     Предстои заключително събитие - концерт, на 9 май от 16 часа на площад „Свобода" в областния град, с което приключва  Националната кампания „Да създадем заедно България 2020".

     ОИЦ - Добрич, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на оперативна програма „техническа помощ", съфинансирана от европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие.
     Центърът е създаден от община гр. Добрич в партньорство с Областна администрация - област Добрич, Бизнес- център -гр. Добрич, общините Балчик, Каварна и Добричка в изпълнение на проект „Създаване и функциониране на Областен информационен център - Добрич", финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.
Актуално

съобщение

анкета